محصولات سین شینلیست کامل

محصولات سین شین

سین شین مقدماتی

۲۵,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

سین شین انگلیسی

۷۹,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

سین شین ۱ فارسی

۲۹,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

حرف حساب

۷۹,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

کیدکانت

۳۹,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محصولات سین شین

کتاب نمدی هوش و ریاضی

۸۹,۰۰۰ تومان

محصولات جدید سین شینلیست کامل

محصولات سین شین

بانی کارت انگلیسی

۱۸,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

بانی کارت فارسی

۱۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محصولات تک توی

هو هو چی چی

۴۹,۷۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محصولات تک توی

کرم ابریشم بازیگوش

۲۱,۲۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محصولات تک توی

مینی پارک

۳۵,۱۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محصولات تک توی

قلعه ۳۲۵ قطعه

۱۸۵,۹۰۰ تومان

دو محصول : کید کانت(بسته آموزش ریاضی) و سین شین انگلیسی ( قابل تعمیم برای اکثر زبانهای دنیا) محصولاتی در کلاس محتوایی جهانی بوده و با همکاری کانون پتنت کشور (زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ) در حال گـذراندن مراحل دریافت PCT یا پتنت بین المللی ونیـز    US patent می باشند.