محصولات پر فروش

محصولات سین شین

بانی کارت انگلیسی

۱۸,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

بانی کارت فارسی

۱۸,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

سین شین انگلیسی

۷۹,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

کیدکانت

۳۹,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

سین شین مقدماتی

۲۵,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

سین شین ۱ فارسی

۲۹,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

حرف حساب

۷۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

محصولات سین شین

کتاب نمدی هوش و ریاضی

۸۹,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

کتاب نمدی مهارت ها

۸۹,۰۰۰ تومان
#روانشناسی_کودک
🔴🔴 توصیه هایی جهت انجام تکلیف🔴🔴
🔺شروع سال تحصیلی و کودکان با تشخیص اختلال یادگیری و بیش فعالی و نقص توجه 
۱. ساعات انجام تکلیف را محدود کنید (نهایت انجام تکلیف ۲ ساعت باشد)
۲. تکالیف به بخش های کوتاه و آسان تقسیم شود (مثلا سه خط را علامت بزنید که کودک بداند فقط نوشتن سه خط را از او می خواهید)
۳. به هیچ وجه نوشته های کودک را پاک نکنید و برای تمیز نوشتن با کودک درگیر نشوید.
۴. اگر کودک غلط نوشته به کودک کمک کنید خودش متوجه اشتباهش شود و نوشته اش را اصلاح کند(کلمه درست را به کودک نشان دهید) 
۵. برای کم شدن حواس پرتی، میز و صندلی کودک را دور از کمد اسباب بازی و تلویزیون و ... قرار دهید که محرک های دیداری در دید رس کودک نباشد.
۶. اجازه ندهید چند مداد و مدادپاکن و ... روی میز باشد. عوض کردن مدام مدادها و ... حواس کودک را پرت می کند.
۷. قبل از شروع تکلیف از کودک بخواهید دستشویی برود و یک لیوان آب کنار کودک بگذارید.
۸. به کودک بگوئید که فقط بعد از تمام شدن مقدار تعیین شده می تواند از سر میز بلند شود.
۹. برای شروع و پایان انجام تکلیف زمان ثابت داشته باشید و شروع و پایان و اعلام ساعت استراحت را با زنگ ساعت (از پیش مشخص شده) به کودک اعلام کنید.
۱۰. روز کودکی که به موقع و سریع مشق می نویسد باید مفرح تر و شادتر باشد. با تاکید بر اینکه
#روانشناسی_کودک 🔴🔴 توصیه هایی جهت انجام تکلیف🔴🔴 🔺شروع سال تحصیلی و کودکان با تشخیص اختلال یادگیری و بیش فعالی و نقص توجه ۱. ساعات انجام تکلیف را محدود کنید (نهایت انجام تکلیف ۲ ساعت باشد) ۲. تکالیف به بخش های کوتاه و آسان تقسیم شود (مثلا سه خط را علامت بزنید که کودک بداند فقط نوشتن سه خط را از او می خواهید) ۳. به هیچ وجه نوشته های کودک را پاک نکنید و برای تمیز نوشتن با کودک درگیر نشوید. ۴. اگر کودک غلط نوشته به کودک کمک کنید خودش متوجه اشتباهش شود و نوشته اش را اصلاح کند(کلمه درست را به کودک نشان دهید) ۵. برای کم شدن حواس پرتی، میز و صندلی کودک را دور از کمد اسباب بازی و تلویزیون و ... قرار دهید که محرک های دیداری در دید رس کودک نباشد. ۶. اجازه ندهید چند مداد و مدادپاکن و ... روی میز باشد. عوض کردن مدام مدادها و ... حواس کودک را پرت می کند. ۷. قبل از شروع تکلیف از کودک بخواهید دستشویی برود و یک لیوان آب کنار کودک بگذارید. ۸. به کودک بگوئید که فقط بعد از تمام شدن مقدار تعیین شده می تواند از سر میز بلند شود. ۹. برای شروع و پایان انجام تکلیف زمان ثابت داشته باشید و شروع و پایان و اعلام ساعت استراحت را با زنگ ساعت (از پیش مشخص شده) به کودک اعلام کنید. ۱۰. روز کودکی که به موقع و سریع مشق می نویسد باید مفرح تر و شادتر باشد. با تاکید بر اینکه "چون مشق هایت زود تمام شده می توانم با شما بازی کنم" به کودک پیامد کارش را نشان دهید تا تشویق شود. ۱۱. کودکان با تشخیص بیش فعالی و نقص توجه و اختلال یادگیری نیاز به نظارت مستقیم والدین برای انجام تکلیف دارند. بنابراین غالبا مادر باید کنار کودک بنشیند. ۱۲. کودک بداند که از یک ساعتی به بعد دیگر وقت مناسب انجام تکلیف نیست، این را به کودک اعلام کنید و مغلوب گریه های کودک نشوید. به کودک بگوئید :من دیگر نمی توانم کمکی کنم و شما هم الان باید بخوابی". با مدرسه هماهنگ باشید تا بدون تنبیه و ایجاد عاطفه منفی نسبت به مدرسه از کودک تکلیف خواسته شود (این مورد برای کودکان با تشخیص اضطراب باید با کمی تغییر استفاده شود). ۱۳. کیفیت انجام تکلیف بر کمیت آن ارجح است. ۱۴. بر کوشش بچه ها بیشتر تاکید شود تا نتیجه. منبع: @ayandeclinic @sinshinco #هرگز_به_کودکان_نگویید #کودک #روانشناسی_کودک #بازی #بازی_آموزشی #روانشناسی_کودک #روانشناسی #آموزش #آموزش_کودک #مربی #معلم #مادرانه #مادران_بدانند #دبستان #دختر #پسر #یادگیری_آسان